#

"kang tae oh" - Kang Tae Oh cuối cùng cũng đổi vận, được săn đón ở Hàn Quốc