#

"kafka as a service" - Các Bài viết về kafka as a service

[Webinar] Bizfly Kafka - Kafka as a service đầu tiên tại Việt Nam, cùng khám phá ngay nhé

[Webinar] Bizfly Kafka - Kafka as a service đầu tiên tại Việt Nam, cùng khám phá ngay nhé

(Techz.vn) Được 80% công ty trong danh sách Fortune 100 cũng như hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên khắp thế giới sử dụng trong việc phát triển ứng dụng, web, chương trình có các tính năng liên quan đến xử lý dữ liệu truyền phát thời gian thực, Kafka đang từng ngày giúp dev team, doanh nghiệp chinh phục trải nghiệm người dùng ở những cấp độ mới.