#

"joe biden" - 17 bang trên toàn nước Mỹ ủng hộ Donald Trump, đòi hủy chiến thắng của Joe Biden lẫn kết quả bầu cử