#

"jack bị fan nữ đòi hôn và sờ ngực" - Phản ứng của Jack khi một fan nữ đòi hôn môi và sờ vào nơi nhạy cảm ngay nơi công cộng