"iqoo" - Chiến thần pin trâu 6000 mAh, màn to ngang iPhone 15 Pro Max giá 3.9 triệu, bằng nửa iPhone 11

Chiến thần pin trâu 6000 mAh, màn to ngang iPhone 15 Pro Max giá 3.9 triệu, bằng nửa iPhone 11

2 tuần trước
Ở mức giá chỉ bằng nửa của iPhone 11 64GB nhưng iQOO Z9x 5G mang đến màn hình lớn ngang iPhone 15 Pro Max kết hợp viên pin trâu đến 6000 mAh áp đảo các đối thủ trong cùng tầm giá.