#

"iphone x plus." - Chia buồn với người mua: Apple vừa tiếp tay cho cả thị trường nâng giá smartphone đầu bảng lên tận mây xanh