#

"iPhone X Like New 99%" - iPhone X qua sử dụng tràn về Việt Nam, giá xuống 16 triệu đồng