#

"iPhone 6 Plus đổi bảo hành." - Các Bài viết về iPhone 6 Plus đổi bảo hành.

iPhone 6 Plus bảo hành ở VN sắp được đổi lên 6S Plus

iPhone 6 Plus bảo hành ở VN sắp được đổi lên 6S Plus

(Techz.vn) Để được đổi iPhone đời mới hơn, người sở hữu iPhone 6 Plus ở Việt Nam phải còn hạn bảo hành và hư hỏng nặng.