#

"iphone 15 pro" - Tất cả iPhone 15 sẽ có Dynamic Island, iPhone 15 Pro sẽ có khung viền titan