#

"iphone 14 pro max" - Tư vấn: Điện thoại Nokia C31 giá bằng 1/7 iPhone 13 lại có màn hình lớn hơn có nên mua?