"iphone 14 plus" - iPhone 14 Plus màn lớn pin trâu đại hạ giá cuối tháng 4, có đáng mua hơn iPhone 15 với giá ngang ngửa?