#

"iphone 13 pro" - Các Bài viết về iphone 13 pro

iPhone 14 Pro sẽ có màn hình lớn hơn các mẫu iPhone 13 Pro

iPhone 14 Pro sẽ có màn hình lớn hơn các mẫu iPhone 13 Pro

(Techz.vn) Phiên bản iPhone 14 Pro chắc chắn sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới của Apple với camera trước hình viên thuốc và kích thước màn hình lớn hơn các mẫu iPhone 13 Pro.