#

"iphone 13 pro" - Giá đập hộp iPhone 14 Pro mới nhất tháng 6: Giảm 6 triệu, giá ‘thiếu nhi’ nhưng trang bị ‘phụ huynh'