#

"iphone 13 pro" - Giá Galaxy S22 Ultra tháng 12: Giảm tới 8 triệu, rẻ hơn cả iPhone 13 Pro