#

"iphone 13" - Các Bài viết về iphone 13

Pin 4352 mAh của iPhone có thể tương đương với pin 6000mAh của Android.

Pin 4352 mAh của iPhone có thể tương đương với pin 6000mAh của Android.

(Techz.vn) Theo thử nghiệm gần đây của PhoneArena, iPhone 13 Pro Max có thể trụ được 3 ngày và pin vẫn còn 7%.