#

"iphone 13" - Các Bài viết về iphone 13

iPhone 13 'oanh tạc' thị trường đông dân nhất thế giới 6 tuần liền, Xiaomi, OPPO 'hốt hoảng'

iPhone 13 'oanh tạc' thị trường đông dân nhất thế giới 6 tuần liền, Xiaomi, OPPO 'hốt hoảng'

(Techz.vn) iPhone 13 tiếp tục là chiếc smartphone bán chạy nhất tại đất nước có hơn 1.4 tỷ dân trong vòng 6 tuần liên tục từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022.