"iphone 13" - iPhone 13 fullbox bản 128GB giá chỉ từ 13 triệu, vẫn là ‘iPhone quốc dân’ của người Việt, thiết kế đẹp như iPhone 15