#

"iphone 12 pro" - Các Bài viết về iphone 12 pro

Apple sẽ sửa miễn phí cho các thiết bị iPhone 12 và 12 Pro gặp vấn đề về loa

Apple sẽ sửa miễn phí cho các thiết bị iPhone 12 và 12 Pro gặp vấn đề về loa

(Techz.vn) Nếu bạn sở hữu iPhone 12 hoặc 12 Pro và đang gặp vấn đề sự cố về loa, Apple có thể sẽ sửa chữa điện thoại của bạn.