#

"iphone 11 giảm giá" - iPhone 11 và iPhone 13 đồng loạt giảm sốc, giá chỉ còn 14 triệu đồng