#

"iphone 11" - Các Bài viết về iphone 11

iPhone 11 và iPhone 13 đồng loạt giảm sốc, giá chỉ còn 14 triệu đồng

iPhone 11 và iPhone 13 đồng loạt giảm sốc, giá chỉ còn 14 triệu đồng

(Techz.vn) Sau khoảng thời gian tăng nóng, giá bán của iPhone 11 đã được điều chỉnh giảm đáng kể.