#

"ịphone" - Các Bài viết về ịphone

Những điều

Những điều "gây khó chịu" nhất trong lời xin lỗi của Apple

(Techz.vn) Apple đã nhận lỗi sai về mình, đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng dường như họ không thực sự muốn giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn.