#

"ipados 15.1 beta" - iOS 15 mới cập nhật "chưa nóng", Apple lại tiếp tục phát hành iOS 15.1 và iPadOS 15.1 beta 1