#

"iPad." - Các Bài viết về iPad.

Chiếm 3/4 thị phần, iOS 12 là hệ điều hành di động thành công nhất của Apple

Chiếm 3/4 thị phần, iOS 12 là hệ điều hành di động thành công nhất của Apple

(Techz.vn) Hơn 2 tháng sau khi được phát hành chính thức, iOS 12 đã chiếm lĩnh 75\% thị phần thiết bị sử dụng hệ điều hành di động của Apple.