#

"ios 16.1" - iPhone 14 Pro và 14 Pro Max hiển thị điểm số thể thao trực tiếp ở Dynamic Island trên iOS 16.1