#

"ios 15.1 beta dev" - iOS 15 mới cập nhật "chưa nóng", Apple lại tiếp tục phát hành iOS 15.1 và iPadOS 15.1 beta 1