#

"ios 10.3.1" - Tin buồn: Apple chính thức khóa sign, ngưng cho phép downgrade về iOS 10.3.1