"infinix" - Thêm một tay chơi giá rẻ từ 2 triệu, thiết kế ba mắt như iPhone 15 Pro, màn lớn, như Galaxy S3 Ultra

Thêm một tay chơi giá rẻ từ 2 triệu, thiết kế ba mắt như iPhone 15 Pro, màn lớn, như Galaxy S3 Ultra

3 tuần trước
Xu hướng làm smartphone giống iPhone 15 Pro đang lan tỏa mạnh mẽ và lại chuẩn bị có thêm một chiếc smartphone giá rẻ như vậy ra mắt.