#

"ibg" - Các Bài viết về ibg

 App IBG 4.0 - Ứng dụng tích điểm đúng theo xu hướng Cashback trong mùa Covid-19

App IBG 4.0 - Ứng dụng tích điểm đúng theo xu hướng Cashback trong mùa Covid-19

(Techz.vn) Do áp dụng mô hình cashback, ứng dụng tích điểm IBG hy vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới trong việc chăm sóc khách hàng và kích thích nhu cầu trao đổi, mua sắm.