#

"Hyper" - Phụ kiện này sẽ biến iPad của bạn đầy đủ chẳng kém gì máy tính, nhưng liệu có ai muốn dùng?