"hút thuốc lá" - Hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sức khỏe miễn dịch, thậm chí nhiều năm sau khi bỏ thuốc