#

"hương tràm" - Sao Việt đằng gì 8/1: Hương Tràm khoe mặt mộc; Trấn Thành báo tin vui