"huawei vision" - Đây sẽ là đối thủ 'nặng ký' Apple Vision Pro!

Đây sẽ là đối thủ 'nặng ký' Apple Vision Pro!

2 tháng trước
Huawei sẽ sớm tung ra Huawei Vision, cạnh tranh trực tiếp với Apple.