#

"hồng đăn" - Sao 25/8: Đàm Vĩnh Hưng phải về nước vì có chuyện gia đình, Chức vụ mới của Hoài Linh