#

"honda scoopy" - Honda 'đánh úp' người dùng với mẫu xe ga giá 33 triệu, 'ăn đứt' Vision 2022