#

"honda nsx" - Hi hữu: Chiếc Honda NSX vẫn bán được với giá 200 triệu dù nằm dưới đáy sông hàng chục năm