#

"honda dream" - Tin xe 15/11: ‘Truyền nhân Honda Air Blade' ra mắt với trang bị sánh với Honda SH, giá 57 triệu đồng