"honda air blade 160" - ‘Đàn em nhập’ của Honda Air Blade 160 giảm giá không phanh: Rẻ hơn Vario 160 ‘nội’ hơn 10 triệu đồng