"honda adv 160" - ‘Vua xe ga’ 160cc mới của Honda về đại lý giá 66 triệu đồng: Dân tình săn đón hơn cả Air Blade và SH