"hội chứng waardenburg" - Bộ tộc sở hữu đôi mắt xanh như ngọc biếc, thế nhưng ẩn chứa phía sau lại là một căn bệnh hiếm gặp

Bộ tộc sở hữu đôi mắt xanh như ngọc biếc, thế nhưng ẩn chứa phía sau lại là một căn bệnh hiếm gặp

2 tháng trước
Bộ lạc này sở hữu đôi mắt xanh như ngọc, có người có cặp mắt so le thế nhưng phía sua lại là một căn bệnh hiếm.