"hoàng phong quái" - Yêu quái lợi hại đả thương Tôn Ngộ Không, đến Diêm Vương, Như Lai, Ngọc Hoàng cũng phải bối rối khi giáp mặt

Yêu quái lợi hại đả thương Tôn Ngộ Không, đến Diêm Vương, Như Lai, Ngọc Hoàng cũng phải bối rối khi giáp mặt

4 tháng trước
Con yêu quái lợi hại này được xếp vào hàng một trong những con yêu quái mạnh nhất của Tây Du Ký.