#

"hoài linh ở ẩn" - Vừa quay trở lại showbiz chưa lâu, Hoài Linh lại về quê ở ẩn, tối ngày làm ruộng vườn