#

"hoài linh long nhật" - Long Nhật rớt nước mắt khi Hoài Linh được giải oan, tuyên bố chắc nịch về tương lai của đàn anh