"hoài linh" - Con gái Hoài Lâm có tên siêu dài, ý nghĩa cực đặc biệt, có 1 chi tiết liên quan đến NS Hoài Linh?