"hóa thạch người cổ đại" - Trung Quốc phát hiện hóa thạch chủng tộc ‘người rồng’ mới, khác biệt hoàn toàn với con người bình thường

Trung Quốc phát hiện hóa thạch chủng tộc ‘người rồng’ mới, khác biệt hoàn toàn với con người bình thường

3 tháng trước
Liệu những hóa thạch ‘người rồng’ này có phải tổ tiên của người Trung Quốc không?