#

"hoa hậu việt nam 2020" - Hoa hậu Đỗ Thị Hà gặp sự cố ngay trên sàn diễn, nét sượng sùng hiện rõ trên gương mặt.