#

"hồ văn cường bạch công khanh" - Hồ Văn Cường gây tranh cãi khi hát cùng Bạch Công Khanh, khán giả vẫn mua cháy vé