#

"hlv park choong kyun" - Bầu Hiển rút lại quân Hà Nội FC, HLV Park tổn thất nhân sự trầm trọng trước trận Việt Nam - Nhật Bản