#

"hiền hồ anh em nương tựa" - Tái xuất sau hơn 1 năm ồn ào ‘tiểu tam’, Hiền Hồ bị CĐM ‘tẩy chay’ kịch liệt