#

"hari won" - Hari Won thừa nhận nhiều lần bị Trấn Thành trách mắng nặng lời vì... không thông minh