#

"hari won" - Thái độ lạ của Trấn Thành giữa lúc bị công kích vì khóc lóc, kể lể khiến CĐM không nhận ra