#

"hai ơi đừng qua sông phi nhung" - Clip Phi Nhung tự quay, khóc nức nở nói: ‘Mai mốt tao có chuyện gì là mày nuôi tao suốt đời đấy’