#

"hai ngày một đêm" - Trường Giang nhận hình phạt từ Nhã Phương