#

"hà nội vs bình định" - Chủ tịch Hà Nội FC chính thức lên tiếng sau khi loại bỏ 'công thần', tương lai Đoàn Văn Hậu bỏ ngỏ?