#

"h hen niê" - Bị tố ‘hét’ giá nhận show và không thân thiện, H’Hen Niê đáp trả thẳng thắn