#

"google assistant" - Các Bài viết về google assistant

Samsung ra mắt ‘Trợ lý Google’ cho Galaxy Watch 4 tại 10 quốc gia

Samsung ra mắt ‘Trợ lý Google’ cho Galaxy Watch 4 tại 10 quốc gia

(Techz.vn) Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng người dùng Galaxy Watch 4 của Samsung cũng được trải nghiệm tính năng “Trợ lý Google”.